הצוות של מעגלי צדק

יובל סעדון

יובל סעדון

מוביל הארגון

אריאל שוורץ

אריאל שוורץ

ראש הצוות למניעת
תאונות בענף הבנייה

אפרת רובינהוף

אפרת רובינהוף

ראש תחום מדיה

עדו שטיינברגר

עדו שטיינברגר

ראש תחום מדיניות

דביר ורשבסקי

דביר ורשבסקי

פעיל

שעיה שלוס

שעיה שלוס

פעיל

רועי קלייטמן

רועי קלייטמן

פעיל

אפרת ניתאי

אפרת ניתאי

פעילה

גילה הכהן

גילה הכהן

פעילה