נאמני צדק

תוכנית נאמני צדק הינה תוכנית האקטיביזם לבני נוער בארגון מעגלי צדק. במסגרת התוכנית יקבלו הנערות והנערים הכשרה בסוגיות של צדק חברתי וכלים לשינוי במרחב המקומי ובית הספר, וכן חיבור לתכנים של יהדות וצדק חברתי, וליווי על ידי פעילי מעגלי צדק.

נאמני הצדק יפעלו לקידום המרחב הבית ספרי כקהילה שמקדמת צדק חברתי. בכל בית ספר יפעלו תלמידים שיהיו נאמני צדק של בית הספר ויקדמו ערכים של העסקה הוגנת, זכויות עובדים, נגישות ומעורבות חברתית תוך פיתוח שיח חינוכי וחברתי בקרב התלמידים וחברי הסגל של בית הספר.