ארגון מעגלי צדק פועל לקידום סדר יום יהודי-חברתי בחברה הישראלית.
אנו מאמינים, שאחריות כלפי הזולת ואחריות חברתית ברוח מוסר הנביאים צריכים לתפוס
מקום מרכזי
במדינה יהודית ובחיים של תורה ומצוות.
על ידי יצירת תוכן רעיוני עדכני ומעמיק ועל ידי פעילות שטח אנו מבקשים לקדם
את השיח החברתי וליצור חברת מופת של צדק ואחריות.

Join Our Newsletter

Receive our latest blog posts directly in your inbox!

Join Our Newsletter

Receive our latest blog posts directly in your inbox!