י"ז בתמוז התשפ"ב | תיקון חברתי

"הלא פרוס לרעב לחמיך ועניים מרודים תביא בית…"

גם השנה: אירוע תיקון חברתי בצום י"ז בתמוז

***
אז הזמן הזה בשנה הגיע.
זמן של סופים, סגירת פינות ואירועי סיום. תוך כדי מסתכלים כבר קדימה, על מה יקרה בקיץ שכבר מתחיל ואיך תיראה השנה הבאה.
בין כל הסופים וההתחלות החדשות, נמצא צום י"ז בתמוז. צום שפותח שלושה שבועות של התבוננות בחורבן, בחוסר ובתיקון.

התיקון שאנחנו בוחרים בו הוא תיקון חברתי.
אנחנו מבקשים לעצור ולהרים את המבט לחברה שלנו, לבחון איפה בעת הזאת עלינו לפרוס לרעב לחמינו, איך נוכל להביא בית את הזקוקים לכך,
איך נוכל לכונן פה חברה צודקת יותר.
***
נתחלק למעגלי תיקון בנושאים: השירותים החברתיים בישראל, תיקון אקולוגי, הוגנות בתעסוקה והכנסת אורחים לפליטי המלחמה באוקראינה.

לאחר מכן, נתכנס לדברי תיקון ותשובה חברתית לעת הזאת, מפי הרבנית כרמית פיינטוך והרב שלמה וילק.