תשובה חברתית | עצרת זיכרון ומחאה למניעת הקטל בענף הבנייה

סכנה! כאן בונים

על פי נתוני קו לעובד, 23 עובדים נהרגו מתחילת השנה בענף הבנייה!!

בעיצומו של חודש אלול, נתכנס לתשובה חברתית
'מעגלי צדק' בעצרת זיכרון ומחאה למען נפגעי תאונות ענף הבניה ולמען ביטחון העובדים.

נפגש מול משרד הכלכלה והתעשייה
פינת שדרות יצחק רבין ובנק ישראל
יום שלישי ט' באלול 17 באוגוסט