שלי יחימוביץ והרב שי פירון | על סוציאליזם ויהדות

לקראת פורים מעמת הרב שי פירון את תפיסת 'מתנות לאביונים' אל מול משנתה של שלי יחימוביץ'. בדבריה מציגה שלי יחימוביץ' את תפיסתה הסוציאליסטית המדינית אשר לטעמה עדיפה על אתוס הצדקה הפרטית ומקומית של היהדות.
https://www.youtube.com/watch?v=KRKEVp8tdnE