זכויות לעובדים ערך יהודי נעלה | הרב ד"ר רונן לוביץ

על מנת שלא ירבו בישראל עובדים מקופחים ומנוצלים קבעה התורה הלכות המעניקות הגנה לעובד השכיר. התורה מלמדת שהלנת שכר השכיר איננה רק עברה על דיני ממונות – אלא גם על דיני נפשות

למאמר המלא