העם דורש צדק חברתי | במבי שלג

מדינת היהודים היא מדינה שיסודה בחלום: חלומם העתיק של היהודים לשוב לארץ אבותיהם ולכונן בה מחדש ריבונות במקום זו שחרבה לפני אלפיים שנה. אבל החלום העתיק הזה מכיל יסוד נוסף לא פחות חשוב: להקים חברה שרדיפת הצדק, האמת, השלום והחסד הם מאפייניה הבולטים.
לא לחינם אומרים המקורות: "צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ"; "ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה, אחרי כן ייקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה"; "צדק ומשפט נפגשו, חסד ושלום נשקו". הצדק הוא אם כן היסוד המכונן של הריבונות היהודית: לא רק צדק לאומי, אלא גם ובאותה עוצמה, צדק חברתי. "חביב אדם שנברא בצלם" אמרו חכמינו זיכרונם לברכה והתכוונו לכל אדם, באשר הוא. לפי העמדה הזו, המדויקת כל כך, אין אנשים עליונים ואנשים תחתונים. ומי כמונו, היהודים, שנפגענו בצורה הנוראה ביותר מן הרעיון שיש אנשים עליונים ויש אנשים תחתונים היינו צריכים להיות הראשונים שיתנגדו בכל כוחם לרעיון שאנשים עשירים שווים יותר מאנשים עניים; שיש אנשים שמגיע להם פחות בריאות, פחות חינוך, פחות רווחה, פחות דיור ופחות זכויות באופן כללי.
כל מקורותינו העתיקים והחדשים מלאים בכמיהה הזו, לבנות חברה שהצדק, האנושיות, הכבוד והאחריות שבין בני האדם הם סימן ההיכר הבולט שלה. ועל כל שורה במגילת העצמאות מרחפת התקווה העתיקה הזו, שלא מתה, שהיא עדיין מלאת כוח ושמחת חיים: להתחיות כעם באמצעות כינונה של חברת מופת. והתקווה הזו, הישנה והחדשה כאחד, היא העומדת כאן לצידנו הערב ובכל הקיץ האחרון המופלא הזה – והיא שתעמוד לצידנו גם בימי המאבקים המרים שעוד נכונו לנו.
לא בני מחנה אחד אנחנו. באנו מעולמות ומגזרים שונים. אך משותפת לנו הברית הזו – לפעול לתיקון מערכות חייה של החברה הישראלית; לא לוותר ולא להתעייף; לא לחדול מן המאמץ הערכי, התרבותי, והחברתי לשנות את סולם הערכים שעל פיו מתנהלים הדברים בישראל העכשווית ולהתאים אותו לסולם הערכים הנמצא בלבנו. אנו נצליח בכך כי אנו הרוב.
אנו קוראים לממשלה לעצור את תהליך ההפרטה, המתבצע מבלי שהציבור מבין את משמעויותיו ארוכות הטווח; אנו קוראים לממשלה להפסיק לקבל החלטות כלכליות בלתי שקופות ולקיים שיח ציבורי על כל החלטה שיש לה נגיעה לעתידו הכלכלי של הציבור. אנו קוראים לממשלה להגדיל מיד את תקציב המדינה ולהשתמש ברזרבות שבידינו – על מנת להשקיע ברווחה, בחינוך, בבריאות, ובהשכלה הגבוהה. אנו סמוכים ובטוחים כי הדבר רק ישפר את מצבה של הכלכלה הישראלית ויביא את החברה לשגשוג חסר תקדים שכולנו נהיה שותפים בו.
העם דורש צדק חברתי.
במבי שלג בנאומה במחאה החברתית בירושלים, 2011
ביאטריס (במבי) שלג (1958-2016) הייתה עיתונאית, פובליציסטית ועורכת ישראלית. ייסדה את עמותת "ארץ אחרת", ייסדה וערכה מגזין בשם זה. המגזין שם לו למטרה לנתח תהליכים חברתיים, תרבותיים ורוחניים בחברה הישראלית ובעם היהודי. ההחלטה להקים את המגזין התקבלה בעקבות רצח יצחק רבין מתוך רצון לייסד במה עיתונאית מעמיקה החוצה עולמות רעיוניים ומגזריים. במבי שלג זכתה בפרסים רבים על פועלה בתחום קידום הסובלנות בעם ישראל. היא הרבתה להדגיש את הצורך לכונן שיח ישראלי ויהודי מעמיק וביקרה את שטחיות השיח בתקשורת הישראלית