"צדק צדק תרדוף" | הרב יעקב אריאל

בגליון אמונת עתיך 103 ניסן תשע"ד (עמ 103-107) דן הרב רוני מרטן בנושא הצדק החברתי. לדעתו, אין בהלכה מקום לצדק חברתי כפוי על ידי החוק אלא רק לצדקה התנדבותית על ידי האזרחים . לענ"ד יש ויש חיוב הלכתי לצדק חברתי חוקי ממלכתי, נוסף על חיוב הצדקה האישי ההתנדבותי .
למאמר המלא