"על חטא שחטאנו" – הצעה לוידוי חברתי | ד"ר מאיר תמרי

הווידוי הוא הקטע המרכזי בתפילות יום כיפור ושיאו של תהליך התשובה המתחיל בר"ח אלול ומסתיים בתפילת הנעילה. (על פי הרמב"ם בפרק א' מהלכות תשובה הוידוי הוא שלב הכרחי בתהליך החזרה בתשובה  . אחד מן ההיבטים העיקריים של הווידוי הוא, אי-מוסריות חברתית והתנהגות לא-אתית. יש הרבה יותר שורות ב"על חטא" המתייחסות לנושא זה, מאשר לכל חטא רוחני או דתי אחר. אין זה מפליא, לא רק בגלל שזהו אחת מדאגותיה של היהדות, אלא גם משום שבעוד שיום הכיפורים עצמו מכפר על עבירות שבין אדם למקום, אין הוא מכפר על עבירות שבין אדם לחברו, עד לתיקון העיוות: באלו יש להתוודות קודם, ורק אז יש מקום לכפרה.   
 
על חטא שחטאנו לפניך באימוץ הלב
"…לֹא תְאַמֵּץ אֶת לְבָבְךָ וְלֹא תִקְפֹּץ אֶת יָדְךָ מֵאָחִיךָ הָאֶבְיוֹן" (דברים טו, ז)
העלמתי עיני מסבלו של האחר  שביקש את עזרתי, לא נתתי צדקה כפי יכולתי.
על חטא שחטאנו לפניך בבלי דעת
"…אֲשֶׁר יַכֶּה אֶת רֵעֵהוּ בִּבְלִי דַעַת וְהוּא לֹא שֹׂנֵא לוֹ מִתְּמֹל שִׁלְשֹׁם." (דברים יט, ד)
פגעתי בחברי מתוך חוסר היכרות עמו, התעלמתי מהתנכלות השלטון לקבוצות חלשות, ברחתי מאחריות.
על חטא שחטאנו לפניך בגילוי עריות
נצלתי עמדות כוח להטרדות. לא נאבקנו כראוי בסחר בנשים.
ועל חטא שחטאנו לפניך בגלוי ובסתר
"אָרוּר מַכֵּה רֵעֵהוּ בַּסָּתֶר וְאָמַר כָּל הָעָם אָמֵן." (דברים כז, כד)
לא חשפתי בפני עובדי את זכויותיהם, לא עבדתי כראוי והסבתי נזק למעסיקי. התחמקתי מאחריות אישית.
על חטא שחטאנו לפניך בדעת ובמרמה
"אסור לרמות את בני אדם במקח וממכר או לגנוב את דעתם…" (רמב"ם מכירה יח, א)
רימיתי את מי שעשה עמי עסקים, הטעתי לקוחות לגבי טיב הסחורה ורמת המחירים, יצרתי מצג שווא בעבודתי ובעסקי.
ועל חטא שחטאנו לפניך בדיבור פה
"כשם שהונייה במקח ממכר כך יש הונייה בדברים…" (רמב"ם מכירה יד, יב)
התגריתי, העלבתי, הטרדתי ופגעתי באחרים, בכפופים לי ובחלשים שאינם יכולים להשיב.
על חטא שחטאנו לפניך בהונאת רע
"אסור למוכר או לקונה להונות את חבירו." (רמב"ם מכירה יב, א)
דיווחתי על שעות שלא עבדתי ועל הוצאות שלא הוצאתי.
על חטא שחטאנו לפניך בחוזק יד
הפעלתי לחץ על מנת להשיג את מטרותיי, דרסתי אחרים, השתמשתי באופן לא מוצדק בסמכותי. ניהלתי משא ומתן לא הוגן. , הלנתי שכרו של עובד ועשקתי זכויות המגיעות לו.
ועל חטא שחטאנו לפניך בחילול ה'
"…ואע"פ שאינן עבירות הרי זה חילל את השם כגון שלקח ואינו נותן דמי המקח לאלתר…" (רמב"ם יסודי התורה ה, יא)
עברתי על חוקי המדינה, על חוקי מדינות אחרות ועל נוהלי המסחר התקין. עינינו עובדים זרים ופגענו בכבודם ושכרם ובכך חיללנו שם ה' וביזינו כבוד ישראל. לא הוקענו אנשים מושחתים.
ועל חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע
לא ידעתי להתגבר על יצר הרע לכסף ולרכוש.
ועל כולם אלוה הסליחות סלח לנו מחל כפר לנו
על חטא שחטאנו לפניך בכחש ובכזב
"נֶפֶשׁ כִּי תֶחֱטָא וּמָעֲלָה מַעַל בַּה' וְכִחֵשׁ בַּעֲמִיתוֹ בְּפִקָּדוֹן אוֹ בִתְשׂוּמֶת יָד אוֹ בְגָזֵל אוֹ עָשַׁק אֶת עֲמִיתוֹ." (ויקרא ה, כא)
סירבתי להודות בחובותי כמעסיק כלפי העובדים, וכעובד ביחס למעסיקו,ניסיתי להתחמק מפירעון הלוואה.
ועל חטא שחטאנו לפניך בכפת שחד
קבלתי ונתתי מתנות וטובות הנאה על מנת להשפיע על החלטות מקצועיות (בעבודה), שיפוטיות או מוסריות.
ועל חטא שחטאנו לפניך בלשון הרע
השתתפתי בשיחה על מגרעותיו של לקוח, מתחרה, ספק, או כל אדם שהוא.  
על חטא שחטאנו לפניך במשא ובמתן
לא סיפרנו לקונה על מגרעות המוצר שאנו מוכרים, הפרנו חוזים.
ועל חטא שחטאנו לפניך במאכל ובמשתה
ערכתי מתוך גאווה שמחות מפוארות ומנקרות עיניים, מעבר ליכולתי.
על חטא שחטאנו לפניך בנשך ובמרבית
"מצות עשה להלוות לעניי ישראל (=ללא ריבית)… ומצווה זו גדולה מן הצדקה אל העני השואל שזה כבר נצרך לשאול וזה עדיין לא הגיע למידה זו." (רמב"ם מלוה ולוה א, א)
לא הלוויתי את כספי  ללא ריבית לנזקקים. השתמשתי לרעה בהיתר עיסקא.
על חטא שחטאנו לפניך בעזות מצח
אבדנו את הבושה, נהגנו בחוסר יושר, רחמים והגינות בריש גלי.
ועל כולם אלוה הסליחות סלח לנו מחל כפר לנו
על חטא שחטאנו לפניך בצדית רע
הטעתי לקוחות תמימים ומכרתי להם מוצרים שאין להם צורך בהם. שכנעתי לקוחות לקחת הלוואות או לקנות בתשלומים כשאין להם יכולת החזר.
ועל חטא שחטאנו לפניך בצרות עין
"לא חרבה ירושלים אלא מפני… שהעמידו דיניהם על דין תורה" (בבא מציעא ל, ב)
הפחתתי את שכר העובדים ללא קשר לרווחי החברה, העסקתי עובדי כוח אדם בתנאים מחפירים. לא התחשבתי בצרכי הזולת.
על חטא שחטאנו לפניך בשבועת שווא
הבטחתי ולא קיימתי, או שקיימתי למחצה לשליש ולרביע…
ועל חטא שחטאנו לפניך בשנאת חנם
שנאתי את העניים כי הם עצלנים, את העשירים כי יש להם יותר מאשר לי, ואת כל מי שאינו כמוני.
על חטא שחטאנו לפניך בתמהון לבב
הפסקנו להאמין שהחברה בה אנו חיים יכולה לתקן את דרכיה ולהיות טובה יותר. הפסקתי להאמין כי בכוחי לשנות ולתקן.
ועל כולם אלוה הסליחות סלח לנו מחל כפר לנו