"ומרדף צדקה יאהב" בין צדקה לצדק חברתי בחינוך ילדינו | הרב יונה גודמן