מי אנחנו

ארגון "מעגלי צדק" הוקם בשנת 2004 על ידי פעילים חברתיים ירושלמים, במטרה להעלות על סדר היום הציבורי את העיסוק בנושאים חברתיים-כלכליים וצדק חברתי-יהודי. 
בשנת 2020 חודשה פעילות הארגון, מתוך הבנה כי השיח והמרחב הציבורי בישראל הולך ומתרחק מערכים ותפיסות של צדק חברתי ומהעיסוק בהם, וכך גם השיח היהודי-רוחני אשר מהווה חלק משמעותי בו.
הדים למגמות הללו באים לידי ביטוי בזירות שונות במדיניות הציבורית ובפעילות האזרחית, אשר ממעטים באחריות החברתית ורגישות לעוולות חברתיות.

אנו מאמינים, שאחריות כלפי הזולת ורגישות חברתית ברוח מוסר הנביאים צריכים לתפוס מקום מרכזי במדינה יהודית ובחיים של תורה ומצוות.

על ידי פעילות שטח ובאמצעות יצירת תוכן רעיוני עדכני מבקשת "מעגלי צדק" ליצור חברה המדברת ופועלת באחריות הדדית, ולהעניק אופי אותנטי ומעמיק לשיח והמעורבות החברתית בישראל.

תנועת "מעגלי צדק" פועלת כיום תחת ארגון "נאמני תורה ועבודה" אשר פועל לחזק את השתלבותה של החברה הדתית בחברה הכללית בישראל למען קידום ערכי הסובלנות, השוויון והצדק ולעיצוב אופייה היהודי-דמוקרטי של החברה הישראלית.